Geweest

Marjolein Terwindt-Wetterauw

Dierbaar

In mijn houtsneden zijn mensen, dieren, dingen en plekken die me op de een of andere manier dierbaar zijn terugkerende onderwerpen.
Ik moet me door kleuren of door vormen, door rommeligheid, karakter of lichtval uitgedaagd voelen om dit beeld in een houtsnede om te zetten.’

Petra Tolboom

Huid van de aarde

De afwisseling van het creatieve bedenken, het zoeken, afwegen en kijken en het ambachtelijke aspect van etsen; schuren, ontvetten, bijten en krassen…..

Geer Steyn

Penning

Mijn bijdrage zal bestaan uit een aantal jaarpenningen met het dier als onderwerp.
“Een penning is klein in het aantal centimeters, maar groot in het gebaar en onderscheidt zich niet principieel van mijn andere drie dimensionale werk.

Hiske Wiersma

Oogcontact

De kwaliteit van de schilderijen van Hiske Wiersma wordt in sterke mate bepaald door haar affiniteit met het onderwerp. Met dieren is dat vooral oogcontact. Vandaar dat zij de ogen, die zij het eerst schildert, vrij gedetailleerd uitwerkt, terwijl de rest meer impressionistisch blijft.

Eva Kipp

Sporen

Mijn Wonen en reizen in verre verten laten sporen na in mijn beeldend werk. Foto,s, papierkunst , objecten, sieraden , boeken en installaties.

Ed Ubels

Ameland

Ed Ubels was werkzaam als beeldend kunstenaar en fotograaf. (1944-2022)
Hiernaast werkte hij als docent bij ABK Minerva te Groningen en de internationale opleiding bij het Mohr Instituut.

Petra Boshart

Into the Deep

Deed mee aan de eerste Dierbaar Dier, oktober 2020.
Mijn werk is altijd een weerslag geweest van mijn leven, terwijl de concepten universeel zijn en verbondenheid met de natuur laten zien, zodat de beschouwer zich herkent.

Ina Fekken

Genuine digital parasite

Wat is een parasiet.

Één van de vele definities luidt: een organisme dat in of op een ander organisme leeft en er voedingsstoffen aan onttrekt zonder zijn waard daarvoor iets terug te geven.

Top