Bethany de Forest

Al vanaf het begin van haar carrière is Bethany de Forest (1966) bezig met het maken van opstellingen en maquettes die ze fotografisch vastlegt. De gewone camera, die volgens haar een te afstandelijk effect geeft, verruilt ze al snel voor de pinhole-fotografie. Ze wilt het gevoel creëren dat ze zelf zou kunnen rondlopen in de door haar gecreëerde werelden. Bethany werkt op een eigentijdse manier, wat zich vertaalt in de keuze van de materialen, die vaak een afspiegeling zijn van de huidige maatschappij.​
De Forest is gefascineerd door de natuur, maar dan op microniveau. Vlinders en kikkers bewonen een kunstmatige biotoop die ze door middel van de meest uiteenlopende materialen creëert. Zo kan de omgeving bestaan uit stukken rode kool, knikkers of paksoi. ​

Website Bethany de Forest
Contact 0626104175

Top