Ina Fekken

Genuine digital parasite

Wat is een parasiet.

Één van de vele definities luidt: een organisme dat in of op een ander organisme leeft en er voedingsstoffen aan onttrekt zonder zijn waard daarvoor iets terug te geven.

Parasieten kunnen van groot tot heel klein zijn, in afnemende grootte dieren, planten, insecten, schimmels, bacteriën, virussen, prionen en springende genen. En fantasievol verbeeld in films, games en boeken, vampieren en aliens….

Het is maar net hoe ver je de definitie oprekt.

Ik heb mij verdiept in het kleine grut, beestjes met een fascinerende vormgeving, uitsteeksels, kriebelig, wel en niet te zichtbaar voor het oog. Het heeft geleid tot nieuw delicaat werk, soms net waarneembaar.

Meer weten over de wereld van de parasieten? Maria Yazdanbakhsh, parasitoloog verteld.  Zij kreeg een Spinozapremie voor haar onderzoek.

Website www.inafekken.nl
Contact 06 8143 4201

Top