Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fiona Zondervan, eigenaar van Dierbaardier (hierna genoemd DBD), verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Fiona Zondervan, en/of omdat u deze zelf aan Fiona Zondervan verstrekt.

Fiona Zondervan(DbD) kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

– informatie die u aan Fiona Zondervan(DbD) verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;

– informatie die u aan Fiona Zondervan(DbD) verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van Fiona Zondervan op te vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Fiona Zondervan(DbD) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fiona Zondervan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Fiona Zondervan(DbD) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Fiona Zondervan(DbD) verstuurt een aantal malen per jaar een nieuwsbrief aan het door u opgegeven mail adres. Mocht u dit niet langer op prijs stellen kunt u zich ten alle tijden uitschrijven, uw gegevens worden dan niet bewaard. Dit geldt ook voor het versturen van post aan het door u opgegeven adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fiona Zondervan(DbD) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere websites

De website Dierbaar dier-inbeeld bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Fiona Zondervan(DbD) is alleen van toepassing op de website van Dierbaar dier. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Fiona Zondervan(DbD). Fiona Zondervan(DbD) reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Fiona Zondervan(DbD) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fiona Zondervan(DbD) verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Fiona Zondervan(DbD) over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u dan dit email adres: info@dierbaardier-inbeeld.nl

Top